Wikimedia Armenia

Sectors of Activities
Education and training

Have questions?

Վիքիմեդիա Հայաստանը գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2013 թվականի մայիսին 14-ին՝ որպես Վիքիմեդիա տեղական կազմակերպություն։ «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նպատակն է խթանել վիքի նախագծերի տարածումը և զարգացումը Հայաստանում, հանրայնացնել ազատ գիտելիքի գաղափարը և աջակցել նոր վիքիմեդիացիներին։

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved