"

"Community and Youth" Youth, Advisory NGO

Ոլորտը
Բարեգործական և կամավոր աշխատանք

Ու՞նեք հարցեր:

Հիմնական նպատակներ.
-երիտասարդների քաղաքացիական կրթություն
-սոցիալական ձեռներեցության տարածում
-երիտասարդների հզորացում
-որոշումների կայացման պրոցեսում երիտասարդների դերի բարձրացում
-երիտասարդների եվրոպական շարժունակություն
-երիտսարդների տնտեսական հզորացում

Together 4 Armenia 2015-2017
Կայքը որևէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները: