This page content is partially machine translated.
Powered by Yandex.Translate
open

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Gyumri "Youth Initiative Centre"
Accountancy, banking and finance

Have questions?

Want to support this project?

Մասնագետի կարիքը ներկայացվում է համապատասխան Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության աշխատակազմի կարիքների գնահատման արդյունքների հիման վրա: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ԵՆԿ աշխատակիցների գործնական հմտությունները կամավորների և անդամների հետ աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու համար: Ակնկալվում է հանդիպման արդյունքում ունենալ կամավորների և անդամների հետ աշխատելու գործիքակազմով զինված աշխատակազմ:

What we have

Ունենք համապատասխան տարածք, անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք տրամադրել համակարգիչ, Projector, Screen.

What we need

Խորհրդատվություն

Experts who support this project

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved