«Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպություն

Ոլորտը
Իրավունք

Ու՞նեք հարցեր:

Մեր առաքելությունն է՝ նպաստել Լոռու մարզում ՀՈԻԱ իրավունքների ու շահերի պաշտպանության լիակատար իրացմանը և նրանց լիարժեք մասնակցությանը հասարակական կյանքին:

Together 4 Armenia 2015-2017
Կայքը որևէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները: