This page content is partially machine translated.
Powered by Yandex.Translate
open

"Youth corner" resource center

Accountancy, banking and finance
Charity and voluntary work
Education and training
travel icon Aragatsotn

Have questions?

Want to support this project?

Aragatsotn marz is considered to be the less dynamic region with the implementation of youth programs. Civic participation and youth involvement in decision-making processes are also low. From here the idea of establishing a youth resource center in Talin raised. It will provide services to 6,000 young people in Talin and 30 adjacent communities.

What we have

Building rented by the community, 30 young volunteers, 6 Founder members (with high qualification), 10 chairs, 3 tables

What we need

Ակնկալում ենք. -Ռեսուրս կենտրոնի համար մշակված ֆոնդահայթայթման պլան -Քարտեզագրված պոտենցիալ դոնորների բազա -Առնվազն մեկ մշակված դրամաշնորհային հայտ -Համատեղ ուժերով հայթայթված մինչև 20000 դոլար դրամաշնոր

Experts who support this project

1

Talene Torigian

Events Coordinator


Canada

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved