PROJECTS

open

Gradarak Libraries

Gradarak Libraries are rooms across Armenia that serve communities empowering and inspiring their kids. 

READ MORE
open

SHE(FF)

SHE(FF) is a freelance platform that empowers women entrepreneurship.https://sheff.am/

READ MORE
open

GOALS Armenia

Striving to create a brand and present our NGO nation-wide.

READ MORE
open

Implementation of Participatory Budgeting in a town.

The main project will be implementing Participatory Budgeting in the community of Paraqar-Tairov.

READ MORE
open

Dreamers

My project is based on helping pupils with their studies, who don't have sufficient money for private lessons

READ MORE
open

Anthology of Armenian Piano Music

Anthology of Armenian piano music is a performance and recording of all significant piano works

READ MORE
open

Panopticon

“Panopticon” is series of events dedicated to contemporary electronic music and digital art.

READ MORE
open

Protection of Women's Rights and Empowerment

Protection of Women's Rights and Empowerment in Spitak, Lori Region

READ MORE
open

Bus-Book cafe

Bus-Book շարժական սրճարանը նպաստելու է Գյումրիում և Շիրակի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը՝ գործածելով տուռ-մենյուներ:

READ MORE

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved