PROJECTS

open

Technovation Armenia 2019

Technovation is the world’s largest technology and entrepreneurship competition for girls aged 10-18.

READ MORE
open

Arvest-Armenian Art Education Game

This visually attractive card game with informative book encourages children to discover Armenian art.

READ MORE
open

Nimba

Nimba is a new Armenian brand of bed linen produced by single mothers of children with disabilities.

READ MORE
open

Համայնքը մեր ձեռքերով

Մենք ստեղծելու ենք բացօթյա գործունեություն կազմակերպելու համար հարմարավետ պայմաններ «Երիտասարդների տան» բակում:

READ MORE
open

Volunteam

Volunteam is a platform bringing together volunteers and organisations and companies.

READ MORE
open

Creopia Productions

Creopia productions aims to use creative services to raise awareness around social issues of Vanadzor and Armenia.

READ MORE
open

"Youth corner" resource center

Թալին քաղաքում հիմնել «Երիտասարդների անկյուն» ռեսուրս կենտրոն, որը ծառայություններ է մատուցել թվով 6000 երիտասարդների։

READ MORE
open

HayHan kayaking camping trip

HayHen kayaking club offers kayaks under rent, water and land cruises in Lake Sevan and around it.

READ MORE
open

Soundlab: A platform for experiment in art, science and tech

It is an artistic research residency in Gyumri.

READ MORE

Together 4 Armenia 2015-2017
Together4Armenia 2018-2019 All Rights Reserved